Gall angau guddio, ond ni fedr wahanu;
Nid wyt ond ar yr ochr arall i Grist.
Ti gyda Crist a Crist gyda mi:
Di-wahân gan hynny ydym ni.

RGW

Death hides – but it cannot divide.
Thou art but on Christ’s other side.
Thou with Christ and Christ with me,
And so together are we.